TuyểnDụngQuảngNinh

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: Thỏa thuận 2018-03-08

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH (LƯƠNG CỨNG + KHÔNG ÁP DOANH SỐ)


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: 3 đến 4 triệu 2018-03-07

NHÂN VIÊN KINH DOANH


Nơi làm việc: TX Cẩm Phả
Mức lương: 6 đến 7 triệu 2018-03-04

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH


Nơi làm việc: TX Cẩm Phả
Mức lương: 8 đến 9 triệu 2018-03-04

Nhà Hàng Âu 3Vins Tuyển Dụng


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: 4 đến 5 triệu 2018-03-02

Nhân viên Kinh doanh làm việc tại Cẩm Phả


Nơi làm việc: TX Cẩm Phả
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-03-02

Trưởng phòng Kinh doanh làm việc tại Cẩm Phả


Nơi làm việc: TX Cẩm Phả
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-03-02

NV KINH DOANH BĐS CẨM PHẢ


Nơi làm việc: TX Cẩm Phả
Mức lương: 9 đến 10 triệu 2018-02-28

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BĐS CẨM PHẢ


Nơi làm việc: TX Cẩm Phả
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-02-28

Bảo Việt Nhân thọ Móng cái tuyển Cán bộ Dịch vụ khách hàng


Nơi làm việc: TP Móng cái
Mức lương: 7 đến 8 triệu 2018-02-27

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH - KHÔNG ÁP DOANH SỐ (TUYỂN GẤP)


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-02-27

Tuyển Nhân viên


Nơi làm việc: TX Cẩm Phả
Mức lương: Thỏa thuận 2018-02-26

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH


Nơi làm việc: TX Cẩm Phả
Mức lương: 8 đến 9 triệu 2018-02-26

NHÂN VIÊN KINH DOANH


Nơi làm việc: TX Cẩm Phả
Mức lương: 6 đến 7 triệu 2018-02-26

TUYỂN QUẢN LÝ NHÀ HÀNG ÂU (GẤP)


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-02-24

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN HỌC VIỆC TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: Thỏa thuận 2018-02-22

Tuyển Nhân viên kinh doanh - MTD: NVKD-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: 5 đến 6 triệu 2018-02-12

Tuyển Quản lý cửa hàng


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-02-07

NHÂN VIÊN KINH DOANH


Nơi làm việc: TX Cẩm Phả
Mức lương: 6 đến 7 triệu 2018-02-06

TUYỂN NV KẾ TOÁN KHO


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: 5 đến 6 triệu 2018-02-02

Nhân viên kinh doanh


Nơi làm việc: TX Cẩm Phả
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-02-02

Trưởng phòng kinh doanh làm việc tại Cẩm Phả


Nơi làm việc: TX Cẩm Phả
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-02-02

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THÀNH LÊ


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-01-27

TUYỂN NV KINH DOANH. !!!


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: 7 đến 8 triệu 2018-01-26

Hạt Giống Miền Bắc Tuyển Dụng CTV ONLINE


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: 1 đến 2 triệu 2018-01-23
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo